Nhuộm đúng ngay lần đầu là tương lai của ngành nhuộm

Quản lý nhà máy gồm chủ yếu là lên kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức và kiểm soát tất cả các khía cạnh sản xuất. Đối với nhuộm RFT, yếu tố chính là kiểm soát kỹ thuật trên tất cả các khía cạnh của quá trình nhuộm. Các nhà máy chuyên nhuộm gia công vải dệt cho các công ty khác thì kiểm soát vật liệu được nhuộm kém hơn và do vậy mức độ nhuộm RFT giảm, và nhuộm RFT có thể chỉ quanh quẩn mãi ở con số 60%.
Cũng khó khăn hơn để duy trì hiệu quả RFT cao nếu dải màu cần nhuộm không tuân theo dãy màu tiêu chuẩn và gồm cả các màu hiện đặc biệt khó nhuộm, ví dụ màu xanh ngọc lam (turquoise). Khi mà mỗi màu cần nhuộm là khác với các màu đã có kinh nghiệm trước đó thì không ngạc nhiên rằng mức độ hiệu quả RFT sẽ giảm đi. Anland Premium Nam Cường
Tiêu chuẩn hóa
Chìa khóa cho thành công là tiêu chuẩn hóa tất cả các khía cạnh của quá trình nhuộm, với các phương pháp thích hợp để đưa các điều kiện phi tiêu chuẩn hóa về trong các giới hạn tiêu chuẩn hóa. Trước tiên, điều quan trọng là đảm bảo thuốc nhuộm sẽ sử dụng được cung cấp từ các nhà cung cấp lâu đời, họ có thể kiểm soát chất lượng thuốc nhuộm theo các giá trị dung sai được thỏa thuận trước. Yếu tố này thậm chí còn quan trọng hơn khi các giá trị dung sai màu của sản phẩm cuối phải nằm trong khoảng các giá trị dung sai chặt chẽ, ví dụ của sản phẩm cho ngành ô tô. Sunshine Golden River Ciputra
Ngoài ra, các điều kiện bảo quản thuốc nhuộm trong kho thuốc nhuộm phải được kiểm soát để đảm bảo ẩm dư không được lớp thuốc nhuộm trên cùng trong thùng thuốc nhuộm hấp thụ vào. Điều này có thể có hậu quả nghiêm trọng khi cân các lượng nhỏ thuốc nhuộm cho nhuộm màu nhạt, do rất khó chỉnh và làm đều màu với các lượng bổ sung thuốc nhuộm rất nhỏ. Tốt hơn là mua thuốc nhuộm được tiêu chuẩn hóa đắt tiền hơn, được cung cấp với các mức dung sai chặt chẽ đã thỏa thuận nếu yêu cầu mức độ hiệu quả RFT cao. Mức độ hiệu quả RFT cao là điều cần thiết để sống sót trong thời đại cạnh tranh toàn cầu. Sớm hay muộn sẽ nhìn thấy các ảnh hưởng xấu của tiêu chuẩn hóa thuốc nhuộm trong hiệu quả  nhuộm RFT kém, mức độ bổ sung thuốc nhuộm cao hơn, chi phí gia công tăng và sản lượng máy giảm.
Phòng thí nghiệm nhà máy nhuộm
Một yếu tố chính góp phần vào thực hiện thành công nhuộm RFT là phòng thí nghiệm nhà máy nhuộm được tổ chức và trang bị tốt với đội ngũ nhân viên được đào tạo thích hợp. Yêu cầu có phòng thí nghiệm nhuộm có độ chính xác cao để đánh giá thuốc nhuộm, để chuẩn bị cơ sở dữ liệu cho ghép màu bằng máy tính, và để ghép màu chung. Liên quan đến điều này, chuẩn bị chính xác các dung dịch gốc hoặc các chất phân tán của thuốc nhuộm, các sản phẩm hóa chất hoặc chất trợ đã được hỗ trợ rất nhiều bằng thiết bị phòng thí nghiệm được thiết kế chuyên biệt cho mục đích này, cùng vói việc sử dụng các pipet điện tử định lượng để chuẩn bị dung dịch nhuộm.
Khi vật liệu cần nhuộm được chuẩn bị và sấy khô bằng các quy trình vận hành tiêu chuẩn, thì sẽ nhận được chất lượng ổn định của vật liệu cần nhuộm. Tuy nhiên, biến thiên về khả năng nhuộm của xơ và biến thiên về hàm lượng ẩm của vật liệu có thể tạo ra nhiều khó khăn trong quá trình nhuộm sản xuất về sau. Những khó khăn này rất có thể trở nên rõ rệt khi nhuộm xơ tự nhiên như bông, len, tơ tằm và lanh và các hỗn hợp xơ này, và khi các loại sợi và vải như vậy đã được các công ty khác chuẩn bị. Sự biến thiên chấp nhận được trong các yếu tố của nhà máy nhuộm đã được ông Park và Shore đưa thành bảng và nếu đều đặn quan sát thấy các biến thiên nằm ngoài các giới hạn này, thì mức độ nhuộm RFT sẽ giảm.
Khi sử dụng máy nhuộm thí nghiệm, điều quan trọng là các máy này mô phỏng các điều kiện nhuộm sản xuất trên máy nhuộm thương mại. Do vậy cần dùng chung nguồn nước cho cả máy nhuộm thí nghiệm và máy nhuộm thương mại, và dung tỷ phải như nhau và thích hợp cho loại sợi và vải hoặc hỗn hợp được nhuộm.
Lợi ích của nhuộm RFT
  • « Quay lại
  • Tin khác: