SẢN PHẨM NGÀH DỆT

vải dệt kim Lacoste (Cá sấu )

Giá: Liên hệ

Vải dệt kim CVC

Giá: Liên hệ

Vải dệt kim CVC

Giá: Liên hệ

Vải vẩy cá (Da cá)

Giá: Liên hệ

Vải dệt kim

Giá: Liên hệ

vải Lacoste (Cá sấu )

Giá: Liên hệ

vải dệt kim Interlock(Nỉ)

Giá: Liên hệ