Khuyến mại

TS Alan Phan: Từ bỏ quốc tịch

Từ một tư duy đa quốc gia, chúng ta mới có được một tầm nhìn xa rộng. Chỉ những công ty có tầm nhìn như vậy mới đủ kiên trì để xây dựng một thương hiệu bền vững và bám trụ qua nhiều thế hệ.
Biến động tỷ giá - DN dệt may VN mừng hay lo?

Trước biến động của thị trường thì ai mừng ai lo ?
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm cotton

Sau khi giặt vài lần, cotton sẽ xù lông trên bề mặt, đặc biệt là rất dễ nhăn, nhiều khi ủi không thẳng cho dù có xịt nước nhất là những chỗ trang phục bị ma sát nhiều như tay, cùi chỏ, mông, nách… Do đó, quý khách sẽ không ngạc nhiên khi trang phục bị xù lông, vì hiểu là do tính chất sợi.