Tin nội bộ

Vải dệt kim Thiên phú xuất khẩu

Ngày 05/12/2014 bà Gitte Gaden  Jensen Chủ tịch Tập đoàn LANGKILDE &SON Vương Quốc Đan mạch sang thăm và làm việc ký hợp đồng với công ty Thiên phú