LIÊN HỆ

Công ty TNHH Dệt May Thiên Phú

Địa chỉ: xóm 12 thôn 6, Lý Nhân, Hà Nam

Điện thoại: 0966 535 886

Email:thienphutex@yahoo.com